Ημερίδα 14-10-2013

Ημερίδα:
«Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις – Επίδειξη Καλών Πρακτικών»
Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel

Scientific Conference on:
«Restoration of Forest Ecosystems and Landscapes after natural disasters or other human-induced disturbances – Demonstration of the Best Practices»
Athens 14-10-2013, Hotel Divani Caravel

Πρόγραμμα Εργασιών

Βιβλίο Περιλήψεων

AGENDA in English

Πρόσκληση

Invitation

Contact Tel. No, email address : Dr. Gavriil Xanthopoulos +302107793142, gxnrtc(AT)fria.gr