Ολοκληρώθηκε η έκδοση του βιβλίου «ΤΟ ΔΑΣΟΣ. Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση.», στη συγγραφή του οποίου συνέβαλαν αρκετοί εργαζόμενοι του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών.

Κατεβάστε το αρχείο εδώ.