Δρ. Χαράλαμπος Λυκίδης

Ερευνητής
Εργαστήριο Ανατομίας και Τεχνολογίας Ξύλου
τηλ: 210 7783750
FΑΧ: 210 7784602
e-mail: lykidis[at]fria.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Ανακύκλωση προϊόντων ξύλου
  • Εναλλακτικές ξυλώδεις πρώτες ύλες για την παραγωγή σύνθετων προϊόντων
  • Εκπομπές φορμαλδεΰδης και VOCαπό προϊόντα ξύλου
  • Βελτίωση και ποιοτικός έλεγχος προϊόντων ξύλου
  • Θερμικοί και υδροθερμικοί χειρισμοί ξύλου

Σύντομο Βιογραφικό και Δημοσιεύσεις