Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος

Εργαστήριο
Προστασίας Δασικών Οικοσυστημάτων και Πυρκαγιών
Θέση: Αναπληρωτής Ερευνητής, υπεύθυνος Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
Τ.Θ. 14180
Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια,11528, Αθήνα
Τηλ: 210 7793142
Φαξ: 210 7784602mail: gxnrtc(AT)fria.gr

Σπουδές

Έτος
1975 Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Α’ Λύκειο Αρρένων Θεσσαλονίκης
1981 Δίπλωμα Δασολογίας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
1986 Μάστερς (Μ.Sc.) σε Δασολογία με εξειδίκευση στις Δασικές Πυρκαγιές
Σχολή Δασολογίας, Πανεπιστήμιο της Μοντάνα, ΗΠΑ.
1990 Διδακτορικό (Ph.D.) σε Δασολογία με εξειδίκευση στις Δασικές Πυρκαγιές
Σχολή Δασολογίας, Πανεπιστήμιο της Μοντάνα, ΗΠΑ.

Αντικείμενο εργασίας

  • Δασικές Πυρκαγιές

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Πρόληψη δασικών πυρκαγιών
  • Αντιπυρικός σχεδιασμός
  • Εκτίμηση και πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς
  • Πρόβλεψη συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών
  • Δασοπυρόσβεση (στρατηγική, τεχνικές, μοντελοποίηση, θέματα ασφάλειας)
  • Μέτρηση, μοντελοποίηση και διαχείριση της δασικής καύσιμης ύλης
  • Μεταπυρική αποκατάσταση

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ