Κωνσταντίνα Τσαγκάρη

Εργαστήριο
Δασικής Οικολογίας και Υδρολογίας– Βιοκλιματολογία
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
Λεωφ. Υμηττού και Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια,11528, Αθήνα
Τηλ. 210 7787535
Φαξ: 210 7784602
Κιν.
Διεύθυνση e-mail: contsagari(AT)fria.gr

Σπουδές

 • Πτυχίο Δασολογίας (1980), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μ.Sc.) (1988) στη Μετεωρολογία, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος – Μετεωρολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) (2001) στη Μετεωρολογία Δασικών Πυρκαγιών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Αντικείμενο εργασίας

 • Δασική Κλιματολογία
 • Μετεωρολογία και Μικρομετεωρολογία
 • Μετεωρολογία Δασικών πυρκαγιών
 • Δασική οικολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Κλιματικές μεταβολές και επιδράσεις στη βλάστηση
 • Μετεωρολογία φυσικών οικοσυστημάτων
 • Μετεωρολογία Δασικών Πυρκαγιών
 • Δασική Μικρομετεωρολογία
 • Στατιστική διερεύνηση δασικών πυρκαγιών
 • Υδατοκαταπονήσεις φυσικής βλάστησης
 • Βιοκλιματολογία και βλάστηση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ