Αιμιλία Λάχλου

Εργαστήριο: Τομέας Προστασίας Δασικών Οικοσυστημάτων και Πυρκαγιών
Εργαστήριο Δασικής Εντομολογίας

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας
Δασικών Προϊόντων
Τ.Θ. 14180
Λεωφ. Υμηττού και Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια, 11528, Αθήνα
Τηλ. 210 7784763
Φαξ: 210 7784602
Κιν.
Διεύθυνση e-mail: elahlou(AT)fria.gr

Σπουδές

  • Πτυχίο του τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Οκτώβρης 1991), Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής.

Αντικείμενο εργασίας

  • Συνεργάτης στο Εργαστήριο Δασικής Εντομολογίας και επιμελήτρια εντομολογικών συλλογών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Βιοσυστηματική εντόμων-φυτών σε δασικά οικοσυστήματα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ