Γεώργιος Μάντακας

Εργαστήριο: Αρχιτεκτονικής Τοπίου & Αποκατάστασης Περιβάλλοντος
Φύτρωση Σπερμάτων

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
Τ.Θ. 14180
Λεωφ. Υμηττού και Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια,11528, Αθήνα
Τηλ. 210 7797875
Φαξ: 210 7784602
Κιν. 694
Διεύθυνση e-mail: mage(AT)fria.gr

Σπουδές

  • Πτυχίο Δασολογίας (1990), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (DSPU) (1993), Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων του (CHIEAM) -Τμήμα Περιβάλλοντος και Ανανεώσιμων Πόρων

Αντικείμενο εργασίας

  • Αποκατάσταση διαταραγμένων περιοχών μετά από εξορυκτικές δραστηριότητες

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Διερεύνηση φυτρωτικής συμπεριφοράς σπερμάτων σπάνιων ενδημικών ή ντόπιων ειδών.
  • Παραγωγή και ανάπτυξη ντόπιων σπάνιων και ενδημικών ειδών.
  • Δοκιμή μεθόδων και τεχνικών φύτευσης κατάλληλων για την αποκατάσταση.
  • Διερεύνηση Μεθόδου υδροσποράς στην Αποκατάσταση.
  • Χρήση ντόπιων ειδών στην Αποκατάσταση.
  • Αναχλόαση καμένων δασικών εκτάσεων