Δανάη Παναγιωτοπούλου

Τμήμα: Βιβλιοθήκης &  Κέντρου Τεκμηρίωσης
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
Τ.Θ. 14180
Λεωφ. Υμηττού και Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια,11528, Αθήνα
Τηλ. 210 7784602
Φαξ: 210 7784602
e-mail: pada@fria.gr

Σπουδές

 • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας (1998), Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ Αθήνας.
 • Πτυχίο (2003) Μεταφραστικού Τμήματος Βρετανικού Συμβουλίου. Diploma in Translation Studies
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μ.Sc.) (2007) με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας» Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα.

Αντικείμενο εργασίας

 • Συντήρηση και Αποκατάσταση παλαιών βιβλίων.
 • Ιδρυματικό αποθετήριο (ψηφιακή τοποθεσία αποθήκευσης και διατήρησης της επιστημονικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου).
 • Τράπεζα δεδομένων ελληνικών δασοπονικών ειδών.
 • Τράπεζα δεδομένων ξύλου ελληνικών δασοπονικών ειδών.
 • Τράπεζα δεδομένων δασικών εδαφών και γαιών.
 • Προσκτήσεις και τεκμηρίωση.
 • Διαδανεισμός.
 • Εύρεση ετεροαναφορών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ψηφιακές Βιβλιοθήκες
 • Τράπεζες Δεδομένων
 • Ανοιχτή Πρόσβαση
 • Ιδρυματικά Αποθετήρια