Ασημίνα Σκουτέρη

Εργαστήριο: Δασικής Διαχειριστικής και Οικονομικής
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
Τ.Θ. 14180
Λεωφ. Υμηττού και Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια,11528, Αθήνα

Τηλ: 210 7786175
Φαξ: 210 7784602
Κιν: 6972012368
e-mail address: skas(AT)fria.gr

Σπουδές

  • Πτυχίο “Δασολογίας” (1992). Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
  • Μάστερ (MSc) in “Forest Management” (1993). Forestry Department, University of Aberdeen , Aberdeen , United Kingdom
  • Διδακτορική διατριβή στη “Δασική Οικονομική”(2005) . Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Αντικείμενα εργασίας

  • Δασική Οικονομική, Δασική Διαχειριστική,

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Εκτίμηση κόστους ζημιών δασικών πυρκαγιών
  • Δασικό επιτόκιο
  • Εκτίμηση αξιών δασικών λειτουργιών
  • Πιστοποίηση αειφορικής δασικής διαχείρισης
  • Κοινωνικοοικονομικά μοντέλα μεταβολής τοπίου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ