Αναστάσιος Οικονόμου

Εργαστήριο: Δασικών Γαιών και Βιο-γεωχημείας – Δασικά Εδάφη

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

Τ.Θ. 14180
Λεωφ. Υμηττού και Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια,11528, Αθήνα
Τηλ. 210 7784240
Φαξ: 210 7784602
Κιν. 6977878777
Διεύθυνση e-mail: oika(AT)fria.gr

Σπουδές

  • Πτυχίο Δασολογίας (1969), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα(Μ.Sc.) (1983) στην Αποτίμηση των Φυσικών Πόρων στο Πανεπιστήμιο East Anglia της Μ. Βρετανίας.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (1987) σε Δασολογία με εξειδίκευση στην αύξηση της μαύρης πεύκης σε σχέση με περιβαλλοντικούς παράγοντες και φυσικές και χημικές ιδιότητες των εδαφών, στο Wye College, London Universityτης Μ. Βρετανίας.

Αντικείμενο εργασίας

  • Εδαφολογία, σχέσεις φυτών και Δασικά Εδάφη

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Ταξινόμηση Γαιών
  • Χαρτογράφηση Εδαφών
  • Ιδιότητες Δασικών Εδαφών
  • Σχέσεις Εδάφους Ανάπτυξης Φυτών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ