Κοσμάς Αλμπάνης

Σπουδές

  • Πτυχίο Δασολογίας (1970), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • Πτυχίο Οικονομικών Σπουδών (1974) του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (1979) στη Δασική Οικονομία του Τμήματος Επιστήμης του Ξύλου της Σχολής Δασολογίας και Επιστήμης του Ξύλου του Πανεπιστημίου Μπάγκορ Β. Ουαλίας της Μ. Βρετανίας..

Αντικείμενο εργασίας

  • Δασική Οικονομία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Εκτίμηση κόστους ζημιών δασικών πυρκαγιών
  • Δασικό επιτόκιο
  • Εκτίμηση αξιών δασικών λειτουργιών
  • Πιστοποίηση αειφορικής δασικής διαχείρισης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ