Σύντομο ιστορικό ίδρυσης της βιβλιοθήκης του ΙΜΔΟ

Η βιβλιοθήκη του ΙΜΔΟ αποτελεί την αρχαιότερη και μοναδική ελληνική βιβλιοθήκη σχετική με το αντικείμενο της Δασοπονίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος. Ιδρύθηκε το 1944 και αρχικά λειτουργούσε ως εργαστήριο. Το 1949, λόγω των αυξημένων αναγκών της Δασικής Έρευνας, δημιουργήθηκε ξεχωριστό τμήμα βιβλιοθήκης. Τη σημερινή της μορφή, την πήρε μόλις το 1999, όπου πλέον ανήκει στην κατηγορία των «Ειδικών Βιβλιοθηκών».

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη των βιβλιογραφικών αναγκών, τόσο των ερευνητών του ΙΜΔΟ, όσο και των υπολοίπων μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Ελλάδας και του εξωτερικού σε περιβαλλοντικά θέματα.

Συλλογή

Η συλλογή της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών θεμάτων που αναφέρονται κυρίως στη Δασική Επιστήμη και δευτερευόντως στη Γεωργία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συλλογή της εμπεριέχονται τεκμήρια ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας που χρονολογούνται από το 1800 και έπειτα.

Περιλαμβάνει:

11.800 περίπου τίτλους βιβλίων
349 τίτλους επιστημονικών περιοδικών
Οπτικοακουστικό υλικό και χάρτες
On-line πρόσβαση στις βάσεις του HEAL Link

 

Οργάνωση

Το ταξινομικό σύστημα που ακολουθείται είναι το αναθεωρημένο «Σύστημα Δασικής Δεκαδικής Ταξινόμησης» (Forest Decimal Classification) του οργανισμού IUFRO, που εξειδικεύεται στον τομέα των Δασικών Επιστημών, σε συνδυασμό με τη Δεκαδική Ταξινόμηση του Dewey (Dewey Decimal Classification) για τα τεκμήρια γενικής παιδείας. Στον τομέα της ευρετηρίασης, χρησιμοποιούνται οι θεματικές επικεφαλίδες (Subject Headings) της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress) και οι ελληνικές θεματικές επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Όσον αφορά το σύστημα αυτοματισμού, χρησιμοποιείται το ΑΒΕΚΤ-5.6 του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς

Η βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου είναι μέλος του δικτύου βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στα πλαίσια του οποίου ανταλλάσσει ελληνικά και ξενόγλωσσα άρθρα.
Επίσης, εγγράφηκε στη βάση δεδομένων FORELISE (Forestry Library and Information Services in Europe) όπου υπάρχει κοινός χώρος ανταλλαγής στοιχείων δασικού περιεχομένου.

Δραστηριότητες

Η βιβλιοθήκη από το 1985 συγκεντρώνει υλικό που αναφέρεται στην ελληνική δραστηριότητα στον τομέα των δασών εν γένει, από το 1925 έως σήμερα, με τίτλο «Ελληνική Δασική βιβλιογραφία». Ήδη έχουν εκδοθεί τέσσερις τόμοι οι οποίοι διατίθενται δωρεάν και καλύπτουν την περίοδο 1925-2000. Παράλληλα, μέρος της βιβλιογραφίας, με τίτλο

«ΕΘΙΑΓΕ: Ελληνική Δασοπονία & Φυσικό Περιβάλλον», είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά μέσω του προγράμματος «Αργώ» του ΕΚΤ.

Λόγω της παλαιότητας μέρος της συλλογής, η βιβλιοθήκη προέβει στη συντήρηση τεκμηρίων καθώς και στην αποκατάσταση αυτών. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει διαδικασίες ψηφιοποίησης.

Το Νοέμβριο του 2015, έγινε πρόταση στη βιβλιοθήκη του ΙΜΔΟ να ενσωματώσει μέρος της συλλογής της στο Δίκτυο ΔΥΑΣ (Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες). Η βιβλιοθήκη συμμετέχει με 7 συλλογές που αφορούν σε τεκμήρια δασικής ιστορίας, οπτικοακουστικό υλικό καθώς και συλλογές φυσικών αντικειμένων όπως εντομολογικές, ξύλου κ.λπ.

Υπηρεσίες

  •  AskaLibrarian. Στην εν λόγω υπηρεσία ο χρήστης διατυπώνει το αίτημά του, αυτό πηγαίνει αυτόματα στο e-mail της βιβλιοθηκονόμου και δίνεται απάντηση σχετικά με το ερώτημά του.
  • IMFE Library Blog βιβλιοθήκης) (http://www.imfelibrary.blogspot.com/)

Πρόκειται για έναν διαδικτυακό χώρο ανταλλαγής χρήσιμων διευθύνσεων, ιδεών και προβληματισμών που αφορούν στο χώρο της Δασοπονίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος. Σε πρώτο επίπεδο περιέχει χρήσιμες διευθύνσεις αναφορικά με: ελληνικούς Φορείς που σχετίζονται με τη Δασοπονία και το Φυσικό Περιβάλλον ΥΠΕΚΑ, NATURA 2000, Δασικοί Χάρτες), εκπαίδευση στη Δασοπονία (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.), ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοιχτής Πρόσβασης, χαρτογράφηση Δασοπονίας μέσων Διεθνών Φορέων (IUFRO, USDA.FS, FAOForestLibraries), θέματα γενικού ενδιαφέροντος (Creative Commons, Open Access )

 

Ωράριο λειτουργίας

Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτής πρόσβασης και λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) 10.00 π.μ. –13.00 μ.μ. Δεν είναι δανειστική, επιτρέπει όμως τη χρήση υλικού για μελέτη και περιορισμένη παραγωγή φωτοτυπιών ανάλογα με την αξία του τεκμηρίου.

Επικοινωνία

Η βιβλιοθήκη βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις του ΙΜΔΟ στο Άλσος Συγγρού των Ιλισίων, με οδική πρόσβαση από την οδό Ούλωφ Πάλμε (ακριβώς απέναντι από την Φοιτητική Εστία). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το προσωπικό τηλεφωνικά (210-7784850 εσ. 3), με Fax (210-7784602), με e-mail: pada@fria.gr ή και ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΙΜΔΟ. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Τεκμηρίωσης
Τέρμα Αλκμάνος
Τ.Κ. 11528 Ιλίσια ΑΘΗΝΑ.