Πετειναράκης Ιωσήφ, Ερευνητής Α’ ΕΘΙΑΓΕ

Εργαστήριο Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας,
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,
Τ.Θ. 14180 Λεωφ. Υμηττού και Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια,11528, Αθήνα Τηλ. 210 7783401, Fax210 7784602.,
email address: jpet(AT)fria.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πτυχίο Δασολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, 1971
 • Διδακτορικο Δίπλωμα Τεχνολογία Ξύλου, Ξυλοπολτός, Χαρτί, Department of Forestry and Wood Science and Dept of Chemistry, University of Aberdeen, Scotland, U.K. 1977
 • ΔίπλωμαProficiency University of Cambridge 1978

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Δασολόγος στη Δ/νση Δασών Ηρακλείου Κρήτης.(Υπουργείο Γεωργίας)
 • Προϊστάμενος του Τμήματος Δασικών Βιομηχανιών και Τυποποίησης Δασικών Προϊόντων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας
 • Ένταξη στο Ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ερευνάς σύμφωνα με τον Ν. 1845/89 και την 322193/19.3.93 πράξη του Υ.Γ. (Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων)
 • Πρ/νος του Τμήματος Δασικής Έρευνας, στην Κ. Υ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
 • Σήμερα: Ερευνηντής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • (Υλοποίηση/συμμετοχή σε ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα) Through New Technologies For Enhanced Wood DurabilityWood Industries Group (TWIG). durability Performance of Wood Optimization of Wood Protection
 • Μελέτη της βλαπτικότητας εντόμων και μυκήτων στο ξύλο των σημαντικότερων δασοπονικών ειδών κατά τη διάρκεια χρήσης του και της προστατευτικής δράσης διαφόρων συντηρητικών σκευασμάτων στις ξύλινες κατασκευές.
 • «Χρήση ρητίνης και προϊόντων ρητίνης (φυσικών ρητινών) στο ξύλο και τις ξύλινες κατασκευές (με εμποτισμό ή επάλειψη) για τη βελτίωση της φυσικής διάρκειάς του»
 • Έρευνα της φυσικής διάρκειας των κυριοτέρων ελληνικών ειδών ξύλου στη δράση βιολογικών παραγόντων και μέθοδοι προστασίας του ξύλου έν χρήσει
 • Ολοκληρωμένη έρευνα καταγραφής και μελέτης των διαρθρωτικών αδυναμιών, στοιχείων παραγωγής και εγκατεστημένης δυναμικότητας στις μονάδες πρώτης επεξεργασίας ξύλου.
 • Νέα υλικά στα κτίρια από τη βιομηχανία ξύλου.
 • Πλήρως αυτοματοποιημένο ηλιακό ξηραντήριο πριστής ξυλείας.
 • Αποκατάσταση Αρχαιολογικού και Ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας
 • Αποκατάσταση του Τοπίου του Δάσους Στροφιλιάς Καϊάφα