Βασιλική Ι. Γκούμα

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πτυχίο Δασολογίας (1985), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (1987), στη «Μεσογειακή Δασοπονία», Διεθνές Κέντρο Ανώτατων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών (CIHEAM), Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (MAICh).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (2001), εξειδίκευση στη “Δασική Μετεωρολογία, με εφαρμογή στις Δασικές Πυρκαγιές”, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Δασική Μετεωρολογία , Μικροκλιματολογία, Βιομετεωρολογία, Βιοκλιματολογία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Μικρομετεωρολογία – Μικροκλιματολογία δασικών περιοχών
 • Τοποκλιματολογία ορεινών περιοχών
 • Μετεωρολογία Δασικών Πυρκαγιών
 • Μέθοδοι και δείκτες εκτίμησης και χαρτογράφησης κινδύνου έναρξης δασικής πυρκαγιάς
 • Μέθοδοι προσδιορισμού Μεσογειακού Βιοκλίματος
 • Επίδραση της φωτιάς στα μεσογειακά δασικά οικοσυστήματα – Μεταβολές μικροκλίματος
 • Μικρόκλιμα αστικών αλσών και δασυλλίων
 • Βιομετεωρολογικοί δείκτες σε περιαστικά δάση και άλση πόλεων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Σε προπτυχιακό επίπεδο: (2005-2011), διδασκαλία του μαθήματος «Βιοκλιματολογία» και των εργαστηριακών ασκήσεων «Βιοκλιματολογίας» και «Μετεωρολογίας», Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), Γενικό Τμήμα, Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας (ΠΔ 407/80).
 • Σε μεταπτυχιακό επίπεδο : (2005-2011), διδασκαλία του μαθήματος «Οικολογία Δασικών Πυρκαγιών», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Διδακτορική διατριβή

Γκούμα Β., 2001. Μεθοδολογία χωροχρονικής εκτίμησης του μετεωρολογικού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς σε ορεινές περιοχές: Εφαρμογή στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 221 σελ. (Ελληνικά με Αγγλική περίληψη)

 Μεταπτυχιακή Διατριβή

Gouma, V., 1987. Vegetation of Mediterranean region: Factors of degradation. CIHEAM, MAICh, 59 p.

 

ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 Xanthopoulos, G., G. Maheras, V. Gouma and M. Gouvas, 2006. Is the Keetch-Byram drought index(KBDI) directly related to plant water stress? Forest Ecology and Management, (Abstract),  23S (2006) S18-S38.

Xanthopoulos, G., G. Maheras, V. Gouma and M. Gouvas, 2006. Is the Keetch-Byram drought index (KBDI) directly related to plant water stress? In Proceedings of V International Conference on Forest Fire Research, 27-30 November, 2006, Figueira da Foz, Portugal.

Botelho, H., P. Fernandes, E.Rigolot, F.Rego, F. Guarnieri, F.Bingelli, J.A.Vega, R.Prodon, D.M.Molina,V.Gouma and V.Leone, 2002. Main outcomes of the Fire Torch project: a management approach to prescribed burning in Mediterranean Europe, In Proceedings of the IV International Conference on “Forest Fires Research & Wildland Fire Safety», 18-23 November 2002, Luso, Coimbra, Portugal, 68p.(abstract) & 9 pages.

http://www.crc.mines-paristech.fr/europe/firetorch/index.html

 Leone, V.,  A. Signorile, V. Gouma, N. Pangas and A. Chronopoulou-Sereli, 1999. Obstacles in prescribed fire use in Mediterranean countries: Early remarks and results of the FIRE TORCH project. In Proceedings of International Symposium “Forest Fires: Needs and Innovations” A Delfi action, 18-19 November 1999, Athens, Greece, 132-136.

http://www.crc.mines-paristech.fr/europe/firetorch/index.html

 

Botelho, H., P. Fernandes, E.Rigolot, J.A.Vega, F.Rego, D.M.Molina, R.Prodon, V.Leone, V.Gouma, F.Guarnieri and F.Bingelli, 1999. FIRE TORCH: Towards improved prescribed burning knowledge and use in Europe. In Proceedings of International Symposium “Forest Fires: Needs and Innovations” A Delfi action, 18-19 November, 1999, Athens, Greece, 137-141.

http://www.crc.mines-paristech.fr/europe/firetorch/index.html

Botelho, H.S., E. Rigolot, , , F. Rego, F. Guarnieri, F.Bingelli, J.A.Vega, P. Fernandes,  R.Prodon, D.M.Molina, V.Gouma and V.Leone, 1999. FIRE TORCH: An European project to improve prescribed burning knowledge and use. In Proceedings of Joint Fire Science Conference and Workshop / Crossing the Millennium: Integrating Spatial Technologies and Ecological Principles for a New Age in Fire Management, 15th –17th June 1999, Grove Hotel, Boisa, USA.

http://www.crc.mines-paristech.fr/europe/firetorch/index.html

Gouma, V. and A. Chronopoulou-Sereli, 1999. Assessment of mountain micrometeorological conditions in fire danger evaluation. In Proceedings of International Symposium “Forest Fires: Needs and Innovations”A Delfi action, 18-19 November, 1999, Athens, Greece, 224-228.

Gouma, V. and A. Chronopoulou-Sereli, 1998. Wildland Fire Danger Zoning-A methodology. International Journal of Wildland Fire (1): 37-43.

http://www.publish.csiro.au/?paper=WF9980037

 Gouma, V., 1997. Forest fuels and fire hazard mapping. In Proceedings of the European School of Climatology and Natural Hazards Course on «Forest fire Risk and Management”, Porto Carras, Halkidiki, Greece, May, 27-June, 4, 1992, 389-395.

Wybo, J.L., V. Gouma, F. Guarnieri, and B. Richard, 1994. Forest Fire Danger Assessment: Combination of methods for efficient decision-making. In: J.D. Sullivan and S.Tufeckci, eds., Proc. of Int. Conf. on Emergency Management and Engineering: Research and Applications, 18-21 April 1994, Hollywood Beach, Florida, pp 344-349.

 

ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 Γκούμα, Β. και Ε. Αποστολίδης, 2010. Χρήση τοποκλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών για τη χωροχρονική εκτίμηση του κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Πρακτικά 10ουΣυνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 10th COMECAP, 25-28 Μαΐου 2010, Πάτρα, 793-800.

Χρονοπούλου-Σερέλη, Αικ., Β. Γκούμα, Α. Καμούτσης, Ι. Τσίρος, Α. Ματσούκης, 2008. Εκτίμηση του μετεωρολογικού κινδύνου στην πρόληψη των πυρκαγιών. Πρακτικά διήμερου επιστημονικού συνεδρίου «Πυρκαγιές 2007: Από την καταστροφή στην ανάπτυξη, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 7-8 Μαΐου 2008, 191-213.

Γκούμα, Β, Γ. Μπαλούτσος, Θ. Μπουρλέτσικας και Κ. Καούκης, 2008. Σύγκριση χρονικών μεταβολών της θερμοκρασίας αέρος στο ενδοδασογενές και εξωδασογενές περιβάλλον αείφυλλου σκληρόφυλλου δάσους της ΝΔ Ελλάδας. Πρακτικά 9ου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 9th COMECAP, 28-31 Μαΐου 2008, Θεσσαλονίκη, 863-870.

Γκούμα, Β. και Αικ. Χρονοπούλου-Σερέλη, 2008. Ανάπτυξη μικροκλιματικών χαρτών θερμοκρασίας αέρος σε ορεινές περιοχές. Πρακτικά 8ου  Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας & Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 8th COMECAP,  Αθήνα, 24-26 2006, Μαΐου 2006,  Τόμος Α: 137-144.

Δασκαλάκου, Ε.Ν., Γ.Καρέτσος, Π.Πετράκης, Β. Γκούμα και Κ. Τσαγκάρη, 2004. Όρος Ποικίλο-Αιγάλεω: Μια πρώτη προσέγγιση της βιοποικιλότητας σε ένα υποβαθμισμένο περιαστικό δάσος της Δυτικής Αττικής, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου  Περιβαλλοντικού  Συνεδρίου, 7-9 Μαΐου 2004, Νέα Ορεστιάδα, 873-881.

Χρονοπούλου-Σερέλη, Α., Β. Γκούμα και Ι. Τσίρος, 1996. Τοποκλιματική έρευνα προσδιορισμού θέσεων παγετού ακτινοβολίας. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, 25-27 Σεπτεμβρίου 1996,  135-140 σελ.

Γκούμα, Β., Γ. Μαυρομμάτης, και Α. Χρονοπούλου-Σερέλη, 1995. Εκτίμηση του κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς με την αξιολόγηση των δασικών καυσίμων. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 4-7 Σεπτεμβρίου 1995, Μόλυβος Λέσβου, 675-685 σελ.

Σαπουντζάκη, Κ., Ν. Πάγκας, και Β. Γκούμα, 1995. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων και η δυναμική των χρήσεων γης σε χωροταξικό επίπεδο. Διεπιστημονικές λύσεις σε αλληλεξαρτώμενα προβλήματα για την αντιμετώπιση   των δασικών πυρκαγιών. Πρακτικά 6ου  Πανελληνίου Συνεδρίου “Δασική Ανάπτυξη, Ιδιοκτησιακό-Χωροταξικό” Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, 6-8 Απριλίου 1994, Χανιά, 116-124 σελ.

Χρονοπούλου-Σερέλη, Α., και Β. Γκούμα, 1994. Μετεωρολογικός Κίνδυνος Εκδήλωσης Δασικής Πυρκαγιάς και Ευφλεκτικότητα των  Δασικών Διαπλάσεων στην Πάρνηθα. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας – Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 29-30 Σεπτεμβρίου 1994, Θεσσαλονίκη, 121-131 σελ.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Gouma, V., 1990. Pyrophytosociological maps and maps of estimated fire hazard: A fundamental tool for fire prevention purposes. Mapping case: Mount Parnes, Attica, Greece. Teaching material for thePostgraduate Seminar on «Forest Fire prevention in the Mediterranean region», MAICh, November, 26-December, 14, 1990, Chania, Crete, 30 p.

 

Αυτοτελείς Εκδόσεις

 

Γκούμα, Β., 2011. Δελτίο μηνιαίων μικροκλιματικών δεδομένων Αισθητικού Δάσους Υμηττού. Έτη : 2010-2011. ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολ. Δασικών Προϊόντων.

[Διαθέσιμες ιστοσελίδες : http://www.fria.grhttp://www.philodassiki.org/el/aesthetic-forest/81-meteo/139-meteo].

 Γκούμα, Β., 2011. Δελτίο μηνιαίων μικροκλιματικών δεδομένων Άλσους Συγγρού (Ιλισίων). Έτη : 2008-2011. ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολ. Δασικών Προϊόντων. [Διαθέσιμη ιστοσελίδα : http://www.fria.gr].

  

Εκθέσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων και Μελέτες

 

ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, 2010. Μελέτη των μετεωρολογικών και υδρολογικών συνθηκών και της χημείας της βροχής στο καμένο και άκαυτο τμήμα του ελατοδάσους του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, Αθήνα, Μάρτιος 2010, 66 σελ. (συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα).

 

ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, 2009. Αποκατάσταση τοπίου Δάσους Στροφυλιάς Καϊάφα», ΥΠΕΧΩΔΕ, 255 σελ. (+Παράρτημα: Χάρτες).(συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα).

 

ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, 2007, Αποκατάσταση του αρχαιολογικού και ευρύτερου τοπίου της Ολυμπίας. Υπουργείο Πολιτισμού σελ 254.(+Παράρτημα: Χάρτες). (συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα).

 

ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, 2007. Μελέτη των υδρολογικών συνθηκών και της χημείας της βροχής στο ελατοδάσος του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, Αθήνα, Ιούνιος 2007, 53 σελ. (συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα).

 

Δασκαλάκου, Ε.Ν, Γ.Καρέτσος, Π. Πετράκης, Β. Γκούμα και Π. Λατσούδης, 2004. Όρος Αιγάλεω-Ποικίλο, αποκατάσταση του δασικού χαρακτήρα, προστασία και ανάδειξή του. Τελική έκθεση ομώνυμου ερευνητικού προγράμματος, 59 σελ. (+Παράρτημα)

 

Ξανθόπουλος, Γ. και Β. Γκούμα, 2002. Παρακολούθηση της κατάστασης της δασικής βλάστησης ως στοιχείου του κινδύνου πυρκαγιάς. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Ιούνιος-Οκτώβριος 2002, σελίδες 95.

 

Δημόπουλος, Γ., Β. Γκούμα, Γ. Σταυρακάκης και Αικ. Χρονοπούλου-Σερέλη, 2001. Έρευνα των μικροκλιματικών συνθηκών και μοντέλα πρόγνωσης για τη βέλτιστη διαχείριση πυρκαγιάς στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς. Τελική έκθεση ομώνυμου ερευνητικού προγράμματος, 43 σελ.

 

 1. V. Leone, V. Gouma, E. Rigolot, J.A. Vega and H. Botelho, 2000. Constraints and opportunities in prescribed burning development. Final report for the FIRE TORCH European project, 43 p.

 

Gouma, V., N. Pangas and A. Chronopoulou-Sereli, 1999.   Identification and analysis of the constraints for the application of prescribed burning in Greece.  Annual report for the FIRE TORCHEuropean project, May 1999, 75 p.

 

Βασενχόβεν, Λ., Κ. Σαπουντζάκη, Ν. Πάγκας, Β. Γκούμα, Η. Γιαννίρης και Π. Δελλαδέτσιμας, 1995. Εκτίμηση της πυρικής διακινδύνευσης των δασικών εκτάσεων και χωροταξικός-αντιπυρικός σχεδιασμός πρόληψης-ετοιμότητας. Τελική έκθεση ομότιτλου Ερευνητικού Προγράμματος, ΓΓΕΤ, 119 σελ.

 

Χρονοπούλου-Σερέλη, Α., Γ. Μαυρομμάτης, Β. Γκούμα, Γ. Ευτυχίδης και Β. Βαρελά, 1995. Μικροκλιματική έρευνα για την εκτίμηση της ευφλεκτικότητας των δασικών διαπλάσεων της Πάρνηθας. Τελική έκθεση ομότιτλου Ερευνητικού Προγράμματος, ΓΓΕΤ, 98 σελ.

 

Γκούμα, Β., 1992. Αποτελέσματα επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων δασικών πυρκαγιών των Νομών Αττικής, Ηλείας, Αχαΐας, Εύβοιας και Κορίνθου. Ερευνητικό Πρόγραμμα Εκτίμηση της πυρικής διακινδύνευσης των δασικών εκτάσεων και χωροταξικός-αντιπυρικός σχεδιασμός πρόληψης-ετοιμότητας.45 σελ.

 

Gouma, V., and J.L. Wybo, 1993. A knowledge – based System for Prescribed Burning Application. Intermediate Technical Report for the French National project Designing an expert system for prescribed burning application, Ecole des Mines de Paris, Sophia-Antipolis, France, 64 p.

 

Gouma, V., E. Meunier, and J.L. Wybo, 1993. Methods and Knowledge of Wildfire Danger Assessment for real time updating. Intermediate Report for the European project Design and demonstration of a System for Decision Support in Forest Fire Detection and Prevention, EPOCH, Armines, Sophia-Antipolis, France, 49 p.

 

Σε εκλαϊκευμένα περιοδικά

 

Γκούμα, Β, 2007. Αύγουστος 2007: Η πυρκαγιά στους πρόποδες του Υμηττού. ΕΘΙΑΓΕ, Τεύχος 29, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2007: 8-11.

http://www.nagref.gr/

 

Μπαλούτσος,  Γ., Θ. Μπουρλέτσικας και Β. Γκούμα, 2007. Ξηρασίες και πλημμύρες: Ένας αέναος κύκλος ανταγωνισμού και εναλλαγής. ΕΘΙΑΓΕ, Τεύχος 27, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007: 2-5.

http://www.nagref.gr/

 

Μπαλούτσος, Γ., Α. Μπουρλέτσικας και Β. Γκούμα, 2006. Η ξηρασία: Ένα επικίνδυνο ακραίο κλιματικό φαινόμενο με ιδιαιτερότητες στη διαχείρισή του. ΕΘΙΑΓΕ, Τεύχος 24, Απρίλιος-Ιούνιος 2006: 10-13.

http://www.nagref.gr/

 

Ξανθόπουλος,  Γ. και    Β. Γκούμα,  2005.      Διαχείριση   των    Δασικών Πυρκαγιών. ΕΘΙΑΓΕ, Τεύχος 20, Απρίλιος-Ιούνιος 2005: 8-10.

http://www.nagref.gr/

 

Γκούμα, Β, 2001. Ελεγχόμενη καύση. Περιορισμοί και δυνατότητες για την εφαρμογή της στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. ΕΘΙΑΓΕ, Τεύχος 4(17), 2001: 12-13.

http://www.nagref.gr/

 

Γκούμα, Β. και Αικ. Χρονοπούλου-Σερέλη, 2000. Η χαρτογράφηση των μικρομετεωρολογικών συνθηκών στην εκτίμηση του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς. ΕΘΙΑΓΕ, Τεύχος 1(14), Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2000: 19-20.

http://www.nagref.gr/