Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας

Πρόσβαση με αυτοκίνητο (μόνο μέσω της οδού Ούλωφ Πάλμε)

Πρόσβαση με Μετρό – Γραμμή 3 (Μπλε Γραμμή)  – Στάση «Μέγαρο Μουσικής»

Διεύθυνση: Tέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, Αθήνα ΤΚ 115 28

Τηλέφωνο:
Fax: 210 7784 602
Email: fria@otenet.gr