Αναγνώριση ελληνικων ειδων ξύλου – Identification of Greek wood species

Αναγνώριση Αρχαιολογικου ξύλου – Identification of Archaeological wood

Πρόγραμμα «Τυποποίηση και Μεθοδολογία Διαχείρισης Δασικών Καυσίμων στην Αττική»

Φυσικές και Μηχανικές ιδιότητες του ξύλου Ελληνικών δασοπονικών ειδών

Έργο πρόληψης καταστροφών INCA – Σύντομο φυλλάδιο παρουσίασης

Αποκατάσταση καμένων εκτάσεων – Πρακτικά συνεδρίου

WARM Project

Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων έργου DESURVEY- ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

DESURVEY – Πρακτικά Ημερίδας: Κατανόηση, Αποτίμηση & Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2012

Αισθητικό Δάσος Υμηττού: Δελτίο Μηνιαίων Μικροκλιματικών Δεδομένων- Έτη: 2010-2011.

Άλσος Συγγρού, Ιλισίων: Δελτίο Μηνιαίων Μικροκλιματικών Δεδομένων- Έτη: 2008-2011.

Ασθένεια μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου