ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ (pdf)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ (αρχείο xlsm)

Σημείωση: «Αναμένεται η οριστική παραλαβή από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.»